PUBLICACIÓN EN EL DOGV DE LAS RPTS NUEVA OFICINA JUDICIAL

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven inicialment les relacions de llocs de treball amb les dotacions de les unitats de suport directe, dels serveis comuns processals d'execució i es modifiquen les dels serveis comuns processals d'assumptes generals de la Comunitat Valenciana. [2017/7145]