Mesa general de la Funció Pública: Intersindical, sindicat majoritari del pesonal funcionari i estatutari de la Generalitat

El proper dimarts 15 d’octubre, a les 10 hores, en la sala d’Autoritats de la Ciutat de la Justícia, a València, av. del Professor López Piñero, 14, 51, tindrà lloc la renovació de la composició de la Mesa General de Negociació del personal funcionari i estatutari després de l’última reestructuració del Consell i els resultats dels processos d’eleccions a òrgans de representació del personal funcionari i estatutari al servei de la Generalitat de 2018-2019. A més, també es tractarà sobre la proposta d’incorporació en la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a l’exercici 2020, que formula la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, respecte a la modificació de l’article 40.3 i incorporació d’una nova Disposició Addicional de la Llei 10/2010 LOGFPV.

La Mesa General de Negociació del personal funcionari i estatutari es l’àmbit de negociació col·lectiva de totes les matèries i condicions de treball del personal funcionari i estatutari que presta serveis en la Generalitat. La Mesa General de Negociació estarà composada, per la part sindical, pels sindicats Intersindical Valenciana, CSIF, CCOO, UGT i FSES.

Intersindical Valenciana és el sindicat majoritari en aquesta Mesa General de Negociació en haver guanyat les eleccions sindicals del personal estatutari i funcionari de la Generalitat Valenciana en vots i en delegades i delegats. El sindicat ha obtés 25.038 vots, un 30,99% de la representació, i 183 delegades i delegats, un 19,98%.

Els resultats, en nombre de vots, posen de relleu que la Intersindical Valenciana és la guanyadora, amb molta diferència, aconseguint quasi doblar a la segona força sindical que és FSES, seguida de CCOO, CSIF i UGT. El cens del personal estatutari i funcionari és de 126.000 persones de les quals 80.771 van votar a alguna organització sindical en el procés electoral.

 

Intersindical Valenciana també guanya les eleccions sindicals en nombre de delegades i delegats aconseguit un total de 183, seguida de CSIF, CCOO, UGT i FSES. Tots cinc sindicats formaran part de la Mesa General de Negociació del personal estatutari i funcionari que és l’órgan de representació i negociació de tots aquells assumptes que afecten a les condicions laborals d’aquest personal.

Intersindical Valenciana valora positivament el suport que ha obtingut del personal estatutari i funcionari que treballa a la Generalitat Valenciana. Aquest resultats són positius malgrat un sistema electoral que no és proporcional. El sindicat ha obtingut un percentatge del 30,99% dels vots i un 19,98% de les delegades i delegats. És per això que aposta per modificar la normativa que regula les eleccions sindicals per evitar aquestes distorsions entre el nombre de vots i delegades i delegats.

Per altra part, Intersindical Valenciana considera que la legislatura, que ara comença, amb la renovació de la composició de la Mesa General de Negociació del personal funcionari i estatutari, s’ha de caracteritzar per: la millora dels drets laborals, socials i econòmics del personal que hi treballa; l’augment de les plantilles per garantir la reducció de la càrrega de treball; la reducció de la jornada laboral i la millora en l’atenció a la ciutadania; la potenciació dels serveis públics, la reversió de les privatitzacions i concessions administratives; la solució de la situació de precarietat del personal interí aplicant els processos de consolidació previstos a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la potenciació de la negociació col·lectiva.


Constitució_MGN_II_octubre_2019.pdf