Més de 17 anys en defensa de la classe treballadora

 • Imprimir

L’11 de maig de 2002, 300 delegades i delegats van participar en el Congrés constituent de la Intersindical Valenciana, celebrat a l’IES Benlliure de València.

Llavors s’hi constituí la confederació Intersindical Valenciana a partir de tres sindicats que tenien una important implantació en els seus sectors:

 • Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Administració (STA), fundat en 1992 i amb presència en l’Administració Local, com l’Ajuntament de València o d’Alacant.
 • Plataforma Unitària de Treballadores i Treballadors (PUT), fundat en 1997 i amb una notable presència en la Ford.
 • Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià, que integrava STAPV (Administració Pública), STSPV (Salut) i STEPV (Ensenyament), un sindicat fundat el 1976 i que és majoritari des de les primeres eleccions sindicals.

Des d’aleshores, la Intersindical Valenciana ha anat creixent en estructures organitzatives a partir de la incorporació progressiva d’altres organitzacions sindicals. En aquest moment, són:

 • STEPV (ensenyament)
 • STAS (administracions i serveis públics)
 • Intersindical Salut (sanitat)
 • STM (metal·lúrgia)
 • STICS (indústria, comerç i serveis)
 • Sindicat Ferroviari (transport ferroviari i empreses auxiliars)
 • CAT-PV (Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià) (administració de l’Estat)
 • Sindicat de Treballadores i Treballadors per la Unitat de Classe – TUC (transport urbà de València ciutat)
 • Organització Sindical Unitària de Treballadores i Treballadors – OSUT (àmbit privat de les comarques de Castelló).
 • Intersindical Jove
 • Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades

El procés de confluència de diversos sindicats per a constituir la Intersindical Valenciana tenia com a objectiu la construcció d’una alternativa sindical de classe i valenciana que fóra un referent per al conjunt de les treballadores i treballadors. En aquest sentit, Intersindical Valenciana té una implantació important en les administracions i empreses públiques: és el sindicat majoritari en l’ensenyament; el més votat en la Generalitat; representatiu en Sanitat, Administració del Consell, Justícia, Universitat, Sector Públic Instrumental de la Generalitat, ADIF, RENFE, personal de finques urbanes i en molts ajuntaments, Diputació Alacant… En canvi, té una presència menor en el sector privat, però amb un progressiu creixement en àmbits com el transport, la neteja, el metall… Cal destacar, a més, que en el sector privat de Ford, és el segon sindicat més representatiu.

 

Ara per ara, Intersindical Valenciana té 576 delegades i delegats, un 2,05% de la representació sindical global. Si desglossem per àmbits, són 282 delegades i delegats entre el personal funcionari (11,07%) i 294 entre les treballadores i treballadors d’altres sectors. Quant a la representativitat sindical, Intersindical Valenciana ha estat força crítica amb l’actual sistema electoral, ja que considera que afavoreix el bisindicalisme i no respecta la llibertat i la pluralitat sindical, raó per la qual reivindica la modificació de la present disposició.

El treball constant d’Intersindical Valenciana es basa en:

 • La protecció dels drets laborals, socials i econòmics de les treballadores i treballadors valencians i de les persones nouvingudes.
 • La defensa d’uns serveis públics de gestió democràtica i pública, que siguen garants dels drets socials i que servisquen per superar les desigualtats socioeconòmiques de la població.
 • El dret a un habitatge digne, a la salut pública i universal, a una educació pública de qualitat i laica, a la salut en el treball i a una pensió publica i digna.
 • La necessitat d’un canvi en el model productiu, generador i distribuïdor de riquesa, menys depenent del turisme, respectuós amb els sectors tradicionals i, alhora, sostenible i basat en R+D+I.
 • La defensa d’un Marc Valencià de Relacions Laborals i de Protecció Social que servisca per configurar unes relacions laborals pròpies d’acord amb la nostra realitat socioeconòmica i que potencie les polítiques actives d’ocupació per la generació de treball estable i de qualitat.
 • La lluita per posar fi a les desigualtats per raó de gènere, orientació sexual, edat o procedència en el món laboral i social.
 • La cooperació i la solidaritat internacionalista amb les organitzacions sindicals de l’Estat i d’arreu del món.
 • El suport a la plena normalització lingüística i de l’autogovern del País Valencià.

Un dels trets que caracteritza la Intersindical Valenciana és el funcionament assembleari, democràtic, horitzontal i cooperatiu, la pluralitat, l’autonomia i la transversalitat. S’estructura en diverses àrees de treball entre les quals cal nomenar Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient, Organització, Administració i Finances, Publicacions, Formació, Moviments Socials, Serveis Jurídics o Polítiques Socials. A més, existeixen seccions com Intersindical Cultura, Intersindical Solidària, Intersindical Inclusiva, Intersindical Dones o l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

El Sindicat aposta per impulsar el creixement organitzatiu en tots els sectors del món laboral, per augmentar-ne la implantació i per afavorir la necessitat d’un disseny d’actuació conjunta de les treballadores i treballadors per fer front a les polítiques neoliberals. És per això que els crida a sumar-se a l’únic projecte sindical de classe, valencià, feminista; un sindicalisme jove però amb experiència, participatiu, democràtic, plural, vinculat al territori, sense dependències de cap mena, autofinançat, i on les persones que hi formen part, prenen les decisions col·lectivament i consensuadament. Per poder constituir una secció sindical a qualsevol centre de treball, és suficient a posar-se en contacte amb les nostres delegades i delegats o acudir a les nostres Seus.

Intersindical Valenciana vol commemorar un aniversari reivindicatiu i exigir als nous governs valencià i estatal un impuls ferm, decidit i coherent a les polítiques laborals, socials i econòmiques per capgirar la situació que travessa el món laboral, caracteritzat per una forta precarietat, temporalitat i estacionalitat i per salaris, pensions i prestacions per desocupació baixos. És per això que el Sindicat reivindica:

 • La derogació de les reformes de les pensions i de les reformes laborals
 • La creació d’ocupació digna, estable, saludable i de qualitat
 • La reducció de la jornada laboral
 • La redistribució i racionalització del temps de treball
 • L’augment de salaris i pensions
 • L’activació de mesures reals per a la conciliació de la vida personal i laboral
 • El combat contra l’economia submergida
 • La potenciació dels serveis públics: educació, sanitat, serveis socials, habitatge, transport, energia…
 • L’establiment d’una renda bàsica universal
 • Unes polítiques laborals actives per posar fi a la discriminació per raó de gènere, orientació sexual, procedència o diversitat funcional
 • Una fiscalitat progressiva
 • Un nou model de finançament valencià
 • Un nou model productiu i un Marc Valencià de Relacions Laborals i de Protecció Social.

 

Intersindical Valenciana considera urgent l’aplicació immediata de totes aquestes mesures en l’àmbit laboral i social perquè la precarietat i les desigualtats socials i territorials no han de pesar sobre les esquenes de les nostres treballadores i treballadors.

Finalment, el Sindicat valora positivament els 17 anys d’existència, ja que és un referent útil per les treballadores i treballadors en nombrosos sectors i centres de treball del nostre país i aspira a continuar creixent per ser-ho en el conjunt del món laboral valencià.

València, 9 de maig de 2019