CONVOCATORIA MESA SECTORIAL 29 ENERO

CONVOCATORIA MESA SECTORIAL

Per la present se li convoca a la reunió de la Mesa Sectorial de Justícia que tindrà lloc el pròxim dia 29 de gener de 2018, a les  12 HORES, en la sala de reunions de la seu de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sítia en C/ Democràcia núm. 77, Ciutat Administrativa 9 Octubre, Torre 4, séptima planta, de València, amb el següent orde del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2. Pla d'Actuació per a l'exercici 2018.

3. "Pla de Formació Individualitzada destinada al personal funcionari al Servici de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana per a l'any 2018"

4. Precs i preguntes