FIESTAS LOCALES 2013

  • Imprimir

Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2013. [2013/240] (pdf 868KB)