DOCV: PUBLICADO PLAN DE FORMACIÓN PARA EL AÑO 2014

Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2014. [2014/300] (pdf 5.019KB)