DOGV: PUBLICACIÓN BOLSAS DE MÉDICOS FORENSES

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Justícia, per la qual s'aprova la constitució definitiva de la borsa de treball, per a la provisió temporal de llocs del cos de metges i metgesses forenses en la Comunitat Valenciana. [2018/6322]

Accedeix a la resolució